Послуги

Дослідження ринку

  • Кількісні опитування (комп’ютеризована приватна співбесіда - КПСБ, комп’ютеризована система телефонного опитування - КСТО, он-лайн)
  • Дослідження якості (фокус-групи, поглиблене опитування, центральна гранична теорема - ЦГТ)
  • Використання спеціально підготовлених покупців для анонімної перевірки якості обслуговування споживачів
  • Спостереження на місці
  • Сегментація ринку, дослідження брендів та реклами
  • Тестування нових продуктів, тестування попиту та еластичності цін
  • Дослідження рівню клієнтської задоволеності та аналіз лояльності
  • Ключовий показник ефективності (КПЕ), включаючи відслідкування Індексу споживчої лояльності (ІСЛ)